SETMANA REHABILITACIÓ | PROGRAMA D’ACTIVITATS | ORGANITZACIÓ | FACTORS 2016

SETMANA REHABILITACIÓ

La Setmana de la Rehabilitació és una setmana d'activitats tècniques, comercials i de divulgació ciutadana destinades a promoure l'activitat de la rehabilitació. Aquesta tindrà lloc del dia 3 al 9 d'octubre de 2016.


La Setmana de la Rehabilitació vol ser una acció holística que arribi als professionals, a tots els agents del sector i al ciutadà. Per una banda convoca als professionals, com aparelladors, arquitectes, enginyers, restauradors, decoradors, administradors de finques, APIs, empreses constructores, promotors, sector hoteler, turístic i del patrimoni, etc. I per l’altra banda, als representants d’ajuntaments i altres administracions.
Així mateix, la Setmana de la Rehabilitació vol ser una cita útil per als ciutadans, propietaris individuals i representants de comunitats de propietaris, on trobin l’assessorament, els professionals i les empreses que els poden oferir les millors garanties a la seva rehabilitació. Per aquesta raó es duràn a terme a diferents espais unes activitats de caire tècnic, conferències, jornades, xerrades, exposicions i altres, orientades als professionals. D’altra banda, sota el marc de la Setmana de la Rehabilitació, tindrà lloc la Fira de la Rehabilitació, una fira popular amb empreses de rehabilitació i activitats socials, dirigida a la ciutadania.

Els objectius de la Setmana de la Rehabilitació són:

- Reactivar el sector i promoure l’activitat econòmica local, amb la cultura de la rehabilitació i el manteniment.

- Reforçar el compromís de les administracions en la promoció de la rehabilitació.

- Informar i assessorar als ciutadans dels efectes d’una bona rehabilitació.

- Millorar la cohesió social, la qualitat de l’espai públic i la qualitat de vida dels ciutadans, tot preservant el patrimoni.

- Crear un nou model d’acció coordinada entre tècnics, professionals, empreses, administracions i ciutadania.

És el Col·legi d’Aparelladors de Barcelona qui s’encarrega de la organització de la Setmana de la Rehabilitació, Rehabilita 2016, institució capdavantera en aquest àmbit, i que compta amb el suport de tots els agents del sector.

 

PROGRAMA D’ACTIVITATS

Consulteu el tríptic

Totes les jornades i visites són gratuïtes però cal inscripció prèvia. Per inscripció i consulta programa d’activitats.

 

ORGANITZACIÓ

La Setmana de la Rehabilitació s’organitza amb la participació dels agents del sector.

Comitè estratègic

Agència de l’Habitatge de Catalunya
Institut Català d’Energia, ICAEN
Institut Català del Sòl, INCASÒL
Diputació de Barcelona. Àrea de Territori i Sostenibilitat
Ajuntament de Barcelona. Habitat urbà i Medi Ambient
Associació Catalana de Municipis i Comarques
Consorci Metropolità de l’Habitatge
Associació Espanyola de Manteniment
Associació de Promotors de Barcelona
Cambra d’Empreses de Serveis Professionals a la Construcció
Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya
Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes tècncis i Enginyers d’Edificació de Catalunya
Col·legi Administradors de Finques de Barcelona i Lleida
Col·legi d’Agents de la Propietat Inmobiliaria
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona
Gremi Empresarial d’Ascensors de Catalunya
Green Building Council España
Gremi de Constructors de Barcelona i Comarques
Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya
Observatori de Barcelona per a la Rehabilitació Arquitectònica
Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya
RIME

Patrocinadors

endesaCORREDORIA_ASSEGURANCES_logo ok 2011Logo ACP CAT claimAREABSJPG

 Institucionals

idbh       Llimes_reduides-02_RGB

 

 

FACTORS 2016

Rehabilitació

Les característiques, l’antiguitat i l’estat de conservació del parc edificat del nostre entorn requereixen la seva rehabilitació estructural, funcional i energètica per garantir la seguretat, oferir confort i donar resposta als compromisos internacionals en matèria d’energia.

Energia

La UE aposta per la rehabilitació energètica. En els propers anys, el 20% dels fons europeus es destinaran a l’eficiència i a la rehabilitació energètica. La UE demanda al sector de la construcció impulsar la rehabilitació dels edificis existents i reduir l’enorme consum d’energia que representen.

Patrimoni

La restauració del patrimoni arquitectònic és una acció fonamental ja que genera activitat en el sector, posa en valor la ciutat i promou el turisme cultural, factors essencials per dinamitzar l’economia local.

Promoció

El compromís de l’administració en la promoció de la rehabilitació és especialment important i REHABILITA vol implicar-la en la recuperació del sector amb inversió pública. Una inversió que recuperen mitjançant la recaptació fiscal, la reducció de l’atur i altres millores socials. La bona coordinació entre administracions generarà resultats imminents.

Informació

En un entorn com el nostre, amb dificultats econòmiques per molts propietaris, i una tinença en propietat inmobiliària molt elevada i fragmentada, es fa difícil la capacitat d’acció dels propietaris i comunitats. La informació i l’assessorament al públic en general són un element clau que REHABILITA vol posar al seu servei.

Economia

REHABILITA és una oportunitat per contribuir a obrir el mercat local i generar activitat en el sector pels professionals, les empreses constructores, els fabricants i la societat en general, reactivant l’economia i creant llocs de treball. El 2016 serà un any per seguir orientant aquest sector cap a la ciutat ja existent i la qualitat de la seva habitabilitat.