[contact-form-7 404 "Not Found"]

Les dades que ens faciliti i aquelles que s’obtinguin de la seva relació amb nosaltres seran incloses en un fitxer o fitxers responsabilitat del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (CAATEEB) amb les finalitats de manteniment, compliment, desenvolupament, control i gestió de la seva sol·licitud i de la seva participació com a Expositor. En cas que no s’oposi especificant-ho amb “no accepto publicitat”, ens autoritza  a que durant i fins i tot finalitzada la seva relació amb nosaltres puguem conservar les seves dades per remetre-li informacions i publicitat pròpia i/o de tercers relacionada amb el CAATEEB i/o el sector de la construcció i/o la rehabilitació, per qualsevol mitjà fins i tot per via electrònica com correu electrònic o similar. Les dades podran ser comunicades a tercers en cas d’obligació legal i/o contractual. En cas de facilitar dades de tercers garantitza que ha informat i obtingut el seu consentiment dels extrems aquí exposats. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit al CAATEEB amb domicili al carrer Bon Pastor, nº 5, CP 08021 de Barcelona, o bé al correu electrònic: rehabilita@apabcn.cat, adjuntant còpia de document oficial que l’identifiqui.